การตรวจสอบไดชาร์จเบื้องต้น

อาการไดชาร์จเสีย อาการไดชาร์ทเสีย การตรวจสอบไดชาร์จเบื้องต้น
Tip-&-Tech-2_04
Alternator (อัลเทอเนเตอร์) หรือไดชาร์จ (ที่เรานั้นค่อนข้างคุ้นหูมากกว่า) เป็น
อุปกรณ์สำคัญของระบบไฟฟ้าในตัวรถยนต์ นอกเหนือไปจากแบตเตอรี่, ตัวแปลง
กระแสและสายไฟ กับการทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ป้อนให้กับแบตเตอรี่
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยมีที่สายพานที่ต่อตรงกับพูลเล่ย์หน้าเครื่อง ทำหน้าที่
ปั่นไดชาร์จนั่นเองล่ะครับ หากไดชาร์จเสีย ก็เท่ากับว่าแบตเตอรี่ต้องจ่ายกระแส
ไฟเพียงลำพัง คือจ่ายอย่างเดียว แต่ไม่มีการป้อนเข้า นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่
จะค่อยๆ หมดไฟไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่มีเหลือพอสำหรับการสตาร์ทในครั้งต่อไป
เลยล่ะครับ
Tip-&-Tech-2_06
ไฟเตือนบนหน้าปัด เมื่อใดที่ไฟเตือนรูปแบตเตอรี่บนหน้าปัดสว่างขึ้นในขณะที่
สตาร์ทล่ะก็ แสดงว่าไดชาร์จมีปัญหาแล้วล่ะครับ ให้รีบนำรถเข้าตรวจเช็คโดยเร็ว
ที่สุด
สตาร์ทแล้วอิดออด ในกรณีที่สตาร์ทไม่ติด ก็อาจเป็นได้ว่าไดชาร์จอาจมีปัญหา
แต่ก็ควรที่จะเช็คแบตเตอรี่ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งก็รวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยครับ โดย
หากแบตเตอรี่ (ยังสมบูรณ์) แต่ต้องชาร์จไฟบ่อยๆ ล่ะก็ อาจจะต้องนำไดชาร์จไป
ตรวจเช็คหรือเปลี่ยนโดยด่วนเลยล่ะครับ
Tip-&-Tech-2_07
อายุของรถ เป็นธรรมดาของทุกสรรพสิ่งที่ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลา ยิ่งรถเก่าๆ
ที่มีปัญหาเรื่องการสตาร์ทบ่อยๆ ด้วยล่ะก็ จะมีแนวโน้มที่ไดชาร์จจะเสื่อมค่อนข้าง
สูงเลยล่ะครับ
Tip-&-Tech-2_08
ปัญหาจากสายพานไดชาร์จ บางทีก็เป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขา เพราะไดชาร์จ
กับแบตเตอรี่อาจจะยังปกติ เพียงแต่สายพานเสื่อมสภาพจนไม่สามารถขับเคลื่อน
ไดชาร์จได้ก็มี ส่วนใหญ่จะมาพร้อมเสียงด้วยครับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ให้ลองไปเปิดไฟหน้า, เครื่องเสียง
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ แล้วลองดูว่ารอบเครื่องตกหรือไม่นิ่งหรือไม่? ซึ่งถ้ารถออก
อาการดังกล่าวก็แสดงว่าไดชาร์จเริ่มเสื่อมแล้วครับ
Tip-&-Tech-2_10

ถ้าเป็นรถเดิมๆ จากโรงงาน หรือเป็นรถที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแปลกปลอมไปกว่า
ของเดิมมากนัก ระบบไฟฟ้าก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ แต่หากนำรถไปติดตั้ง
เครื่องเสียง, สปอทไลท์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้กระแสมากกว่าปกติ ก็จะมี
ปัญหาเรื่องกระแสไฟไม่พอการเปลี่ยนเฉพาะไดชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่

ขึ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะก่อให้เกิด Tip-&-Tech-2_11
ปัญหาตามมาในภายหลัง อย่างเช่น หาก
เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้น แต่ไดชาร์จ
เท่าเดิม ก็จะทำให้ไดชาร์จ ต้องทำงาน
เกือบตลอดเวลา เพื่อที่จะผลิตกระแสไฟ
ป้อนให้กับตัวแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

(เติมเท่าไหร่ก็จะไม่เต็ม) ในทางตรงกัน
ข้าม หากเปลี่ยนเฉพาะไดชาร์จให้ใหญ่
ขึ้นเพียงอย่างเดียว (แบตเตอรี่เท่าเดิม)
ก็จะก่อให้เกิดการชาร์จกระแสไฟมากเกิน
ก็ยังผลให้ แผ่นธาตุในตัวแบตเตอรี่เสื่อม
สภาพเร็วขึ้น หรืออาจรุนแรงขนาดถึงขั้น
แบตเตอรี่ระเบิดจากการชาร์จมากเกินได้ด้วยครับ

Tip-&-Tech-2_13

ปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใกล้ตัวเรามาก เพราะนับตั้งแต่สตาร์ท
เครื่องก็ต้องใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว ไหนจะระบบจุดระเบิด, ระบบส่องสว่างต่างๆหรือ
กระทั่งความบันเทิงภายในห้องโดยสาร ก็ล้วนแต่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าทั้งนั้นดังนั้น
หากอุปกรณ์หลักอย่างไดชาร์จ มีอาการรวนล่ะก็ วุ่นวายไม่น้อยเหมือนกันถ้าเสื่อม
สภาพตามกาลเวลาคงป้องกันอะไรไม่ได้มาก เท่าที่ทำได้ก็คือจะต้องหมั่นสังเกตุ
อาการผิดปกติ แล้วรีบตรวจเช็คโดยเร็วที่สุดนั่นแหละครับ

ที่มา etoyota club

No comments yet.

Leave a Reply